Cenník

Niektoré ceny (od - do) uvedené v cenníku sú orientačné, nakoľko každý pacient a jeho problémy v dutine ústnej sú individuálne. Cenu výkonov prispôsobuje lekár časovej a materiálovej náročnosti ošetrenia a vždy vopred pacienta informuje. Ponúkame Vám zostavenie individuálneho liečebného a cenového plánu na základe vstupného vyšetrenia absolvovaného u nás. Pacientom prijatým do našej zdravotnej starostlivosti so spoluúčasťou zdravotnej poisťovne, sa cena výkonu zníži o úhradu zo strany ZP.

Základné stomatologické výkony

Komplexné stomatologické vyšetrenie, prvý krát alebo po 3 rokoch

40 €

Komplexné stomatologické vyšetrenie s plánom liečby

70 €

Preventívna prehliadka- recall

20 €

RVG intraorálne snímka zubov a ústnych tkanív

5 €

Intraligamentárna anestézia

13 €

Infiltračná anestézia

13 €

Zvodová anestézia

16 €

Celková anestéza, úvod a prvá hodina

170 €

Ústna hygiena - profylaktická inštruktáž

27 €

Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí

13 €

Odstránenie zubného kameňa v celom rozsahu

60 €

Odstránenie zubného povlaku - jeden sextant

9 €

Lokálne fluoridácia za každé zuboradie

16 €

Pečatenie fisúr (každý zub)

13 €

Záchovná stomatológia

Kompozitná výplň zuba

40 € - 110 €

Rekonštrukcia zuba - priama

110 € - 150 €

Kompozitná inlay, overlay

180 €

Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba s OP

od 200 €

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba s OP

od 350 €

Reendodontické ošetrenie zuba s OP - komplikované

+30%

Zavedenie pulpálneho čapu – sklenného

35 €

Chirurgická stomatológia

Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa.

8 €

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

19 €

Extrakcia viackoreňového zuba

25 €

Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí

od 47 €

Dekapsulácia zuba, elektrokauter

13 €

Sutúra slizničnej rany

20 €

Bielenie zubov

Vnútorné bielenie zubov - jeden zub

40 €

Vonkajšie bielenie zubov

120 €

Kombinované bielenie

300 €

Domáce bielenie

150 €

Protetické výrobky

Metalokeramická korunka

250 €

Keramická korunka, inlay (E-MAX, Zirkon)

380 €

Celková snímatelná protéza (horná, dolná)

od 572 €

Čiastocná snímatelná protéza

od 350 €

Skeleta so sponami alebo zásuvnými spojmi

od 537 €

Konzultácia

Konzultácia a vysvetľovanie pacientovi za každých začatých 10 minút

20 €