Cenník

Niektoré ceny (od - do) uvedené v cenníku sú orientačné, nakoľko každý pacient a jeho problémy v dutine ústnej sú individuálne. Cenu výkonov prispôsobuje lekár časovej a materiálovej náročnosti ošetrenia a vždy vopred pacienta informuje. Ponúkame Vám zostavenie individuálneho liečebného a cenového plánu na základe vstupného vyšetrenia absolvovaného u nás. Pacientom prijatým do našej zdravotnej starostlivosti so spoluúčasťou zdravotnej poisťovne, sa cena výkonu zníži o úhradu zo strany ZP.

Základné stomatologické výkony

Komplexné stomatologické vyšetrenie, prvý krát alebo po 3 rokoch

48 €

Komplexné stomatologické vyšetrenie s plánom liečby

70 €

Preventívna prehliadka- recall

24 €

RVG intraorálne snímka zubov a ústnych tkanív

7 €

Intraligamentárna anestézia

15 €

Infiltračná anestézia

15 €

Zvodová anestézia

16 €

Celková anestéza, úvod a prvá hodina

300 €

Ústna hygiena - profylaktická inštruktáž

33 €

Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí

15 €

Odstránenie zubného kameňa v celom rozsahu

84 €

Odstránenie zubného kameňa - jeden sextant

39 €

Lokálne fluoridácia za každé zuboradie

20 €

Pečatenie fisúr (každý zub)

28 €

Záchovná stomatológia

Kompozitná výplň zuba

od 61 € - 110 €

Rekonštrukcia zuba - priama

121 € - 165 €

Kompozitná inlay, overlay

180 €

Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba s OP

od 200 €

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba s OP

od 350 €

Reendodontické ošetrenie zuba s OP - komplikované

+30%

Zavedenie pulpálneho čapu – sklenného

50 €

Chirurgická stomatológia

Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa.

od 30 €

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

od 60 €

Extrakcia viackoreňového zuba

od 60 €

Plánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí

od 100 €

Plánovaná chirurgická extrakcia trvalej osmičky a jeho častí

od 180 €

Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí

od 100 €

Dekapsulácia zuba, elektrokauter

44 €

Sutúra slizničnej rany

25 €

Bielenie zubov

Vnútorné bielenie zubov - jeden zub

66 €

Vonkajšie bielenie zubov

250 €

Kombinované bielenie

345 €

Domáce bielenie

150 €

Protetické výrobky

Metalokeramická korunka

300 €

Keramická korunka, inlay (E-MAX, Zirkon)

400 €

Celková snímateľná protéza (horná, dolná)

od 572 €

Čiastočná snímateľná protéza

od 350 €

Skeleta so sponami alebo zásuvnými spojmi

od 537 €

Konzultácia

Konzultácia s pacientom za každých začatých 10 minút

22 €

Implantológia

Implantát neodent

600 €

Nadstavba neodent

300 €

Modelácia gingívy (ochrana zub. lôžka)

100 € - 400 €

Sinuslift otvorený

od 400 € - 650 €

Sinuslift zatvorený

250 €

Explanácia nevhodného implantátu

50 €

Explanácia vhojeného implantátu

250 €