The Team

hlavný lekár pre liečebno-preventívnu starostlivosť
diplomovaná dentálna hygienička
dentálna hygienička
zdravotná sestra
zdravotná sestra
zdravotná sestra
zdravotný asistent