The Team

zdravotná sestra
zdravotná sestra
zdravotný asistent
zdravotná sestra
diplomovaná dentálna hygienička
hlavný lekár pre liečebno-preventívnu starostlivosť